UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj
               
HOME O PROJEKCIE REGULAMIN DO POBRANIA BAZA WIEDZY FAQ PATRONI KONTAKT
               
 
Czyli co warto wiedzieć:
Z Raportu NIK wynika, że w ponad 60% skontrolowanych gmin istniały „dzikie wysypiska”,
a ich liczba wzrosła z 894 (koniec 2013 r.) do 1452 (wrzesień 2014 r.) - czyli o prawie 60%.

Z wysypisk tych zebrano łącznie ok. 5,3 tys. ton odpadów ponosząc ponad 5,1 mln
zł wydatków.

Tylko 17 gmin (48,6%) objętych kontrolą posiadało w latach 2009–2011 (I półrocze) rzetelne bazy danych i zweryfikowane informacje od przedsiębiorców o masie odebranych odpadów komunalnych.

Lasy Państwowe wydają średnio rocznie 17 mln złotych na likwidowanie dzikich wysypisk, wywożąc ok 170 tys. m3 śmieci. Znajdowane są różne rodzaje odpadów (biologiczne, gospodarcze, budowlane, elektrośmieci, drobne odpady) (dane za 2013 r.)
Przedmioty z tworzywa sztucznego – przedmioty wykonane z plastiku i innych tworzyw sztucznych mogą rozkładać się od 100 do nawet ponad 500 lat. Zbudowane są z naturalnych i sztucznych polimerów, powstających w procesie obróbki ropy naftowej. Najbardziej znanymi tworzywami sztucznymi są: polichlorek winylu (PVC), polietylen oraz polistyren.

Szkło – raz wyprodukowane nie ulega rozkładowi. Na wyprodukowanie jednej tony szkła potrzeba 800 kg piasku, 280 kg wapnia, 230 kg sody, 30 kg kolorantów. Powstanie też ok. 10 m3 ścieków i zużyjemy ogromne ilości energii. Każda butelka czy inny szklany produkt może zostać całkowicie poddany recyklingowi, a produkcja szkła ze stłuczki szklanej wymaga mniej energii, niższej temperatury i wytwarza mniej ścieków (oraz oczywiście nie wymaga wydobycia surowców).

Papier – chusteczka higieniczna może rozkładać się 3-4 miesiące. Na wyprodukowanie tony papieru konieczne jest ścięcie 10-18 drzew, 440 tys. litrów wody i energia 7,6 tys. KW. Znacznie mniej kosztuje produkcja papieru z makulatury. Papier kredowy nie jest odpowiednim materiałem wtórnym. Papier nie powinien być też bielony metodą ECF (wykorzystuje ona szkodliwy dwutlenek chloru).

Czas rozkładu przykładowych produktów:

Materiał bawełniany – 1-5 miesięcy
Chusteczki – 3 miesiące
Materiał wełniany – 1-5 lat
Niedopałek papierosa – 1-10 lat
Guma do żucia – 5 lat
Puszka aluminiowa – 50-200 lat
Woreczek z tworzywa sztucznego – 300 lat
Puszka konserwowa – 10 lat
Drewniane krzesło – 20 lat
Gumowa opona – 50-80 lat
Szkodliwe składniki elektrośmieci:

Rtęć – po przedostaniu się do środowiska i organizmów w nim żyjących powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia w koordynacji ruchu, wzroku, mowy i słuchu, jest czynnikiem rakotwórczym.
Ołów – jest toksyczny i rakotwórczy, ostatecznie jest akumulowany w kościach.
Związki bromu – zatrucie związkami bromu powoduje upośledzenie układu rozrodczego i problemy neurologiczne.
Chrom – przyczynia się do powstawania zaburzeń układów krążenia, oddechowego oraz zmian dermatologicznych.
Nikiel – uszkadza błony śluzowe, obniża poziom magnezu i cynku, powoduje zmiany w szpiku kostnym, jest czynnikiem rakotwórczym.
Kadm – powoduje uszkodzenie nerek, układu rozrodczego i kostnego, nadciśnienie, jest czynnikiem rakotwórczym.
PCB – akumulują w tkance tłuszczowej, maja szkodliwy wpływ na wątrobę, układ odpornościowy, nerwowy, hormonalny i rozrodczy.
Azbest – jest przyczyną pylicy azbestowej oraz chorób nowotworowych układu oddechowego.
Zbiór tekstów "O oponach..."
Wojciech Grochowski

Pobierz tutaj
Badanie świadomości i zachowań
ekologicznych mieszkańców Polski

Pobierz tutaj
Raport NIK
„Wdrożenie w gminach nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi”

Pobierz tutaj
USTAWA
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Pobierz tutaj
Denerwuje Cię wiele rzeczy w Twoim otoczeniu – nie tylko dzikie wysypiska, ale też nietrafione inwestycje, dziurawe chodniki, czy przepełnione przedszkola? Każdy z nas może mieć realny wpływ na decyzje podejmowane przez władzę gminy czy miasta. Wystarczy, że skorzystasz z przysługujących praw, w tym prawa do informacji. Przeczytaj przewodnik „Wiedza to władza” przygotowany przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Pobierz tutaj