FAQ

Co to jest dzikie wysypisko?
Dzikie wysypisko - miejsce nieprzeznaczone do składowania odpadów, na którym porzucane są odpady komunalne.
Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w gminach?
Samorządy mają obowiązek utrzymania czystości na swoim terenie. Jeżeli wysypisko zlokalizowane jest na terenach niestanowiących własności JST za utrzymanie porządku odpowiada właściciel terenu. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje nadzór nad wywiązywaniem się właścicieli ze swoich obowiązków. Jeżeli właściciele ich nie realizują, wójt, burmistrz lub prezydent miasta nakazują uporządkowanie terenu i podejmują dalsze kroki formalno-prawne.
Jak mogę sprawdzić czy w mojej okolicy są dzikie wysypiska?
Po zainstalowaniu aplikacji BrudnoTu w Twoim telefonie możesz: sprawdzić na mapie zgłoszenia z okolicy, w której aktualnie się znajdujesz lub wyświetlić listę zgłoszeń i zobaczyć co się z nimi dzieje, w szczególności, co samorząd lokalny robi w tej sprawie.
Czy należy wysyłać zgłoszenie dla każdego wysypiska, które jest okolicy?
Nie, jeżeli jest to wysypisko małe, np. kilka butelek - nie angażujmy służb samorządowych w takie działania. Może warto samemu podnieść śmieci i wyrzucić, do najbliższego śmietnika. Nie ma sensu również zgłaszanie odpadów zgromadzonych przy śmietnikach i czekających (zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów) na zabranie przez właściwe służby. Mieliśmy również takie zgłoszenia.
Kto może zgłosić dzikie wysypisko?
Każda osoba, która zlokalizuje dzikie wysypisko oraz posiada urządzenie mobilne (telefon, tablet z funkcją robienia zdjęć i dostępem do Internetu) oraz zainstaluje aplikację BrudnoTu (do pobrania bezpłatnie ze sklepu Google Play) i zarejestruje się jako użytkownik aplikacji.
Jak zarejestrować się w aplikacji?
Dodanie twojego pierwszego zgłoszenia wymaga zarejestrowania się w systemie. Po zainstalowaniu aplikacji system podpowiada kolejne kroki rejestracji. Możesz ją zrobić poprzez: adres e-mail oraz własne hasło (zarejestrowanie wymaga podania danych (imię, nazwisko, e-mail oraz hasło); konto na Facebook lub konto Google. Przy następnych zgłoszeniach lub dodawaniu komentarzy wystarczy, że się zalogujesz zgodnie z wybraną poprzednio opcją. W każdym przypadku system wymaga Twojej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Czy zgłoszenie musi być wykonane z miejsca, w którym się znajduje wysypisko? Czy mogę je zrobić po powrocie do domu?
Zgłoszenie nie musi być przesłane z miejsca występowania wysypiska. Aplikacja dokonuje automatycznej lokalizacji telefonu bądź użytkownik wybiera lokalizację zgłoszenia i na tej podstawie identyfikuje jednostkę samorządu odpowiedzialną za utrzymanie porządku .
Czy zgłoszenie można wysłać tylko z urządzenia mobilnego poprzez aplikację? Czy mogę dokonać zgłoszenia poprzez stronę www lub mailowo na adres Fundacji?
Zgłoszenie musi być wysłane z urządzenia mobilnego poprzez aplikację BrudnoTu ponieważ w ten sposób lokalizuje się automatycznie miejsce występowania wysypiska. Strona www.brudnotu.fundacjabos.pl, służy do obserwowania zgłoszeń i śledzenia procesu ich usuwania. Portal umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego oraz Fundacji BOŚ zarządzanie zgłoszeniami, tj. wprowadzanie informacji o podjętych działaniach, statusie zgłoszeń, itp. Portal pozwala również na generowanie raportów i zestawień w różnych przekrojach ( województwa, powiatu, gminy, terminów zgłoszeń, statusu, czasu reakcji, itp.). Działania Fundacji prowadzone są wyłącznie w odniesieniu do zgłoszeń, które wpłynęły poprzez aplikację BrudnoTu.
Skąd wiem, że zgłoszenie zostało zrobione prawidłowo?
Otrzymasz powiadomienie potwierdzające zarejestrowanie zgłoszenia wraz z nadanym mu numerem. Numer pozwala na śledzenie jakie są dalsze losy zgłoszenia.
Czy po dokonaniu zgłoszenia mogę przekazać dodatkowe informacje?
Tak. Do tego celu służą Komentarze. W aplikacji BrudnoTu po wejściu w opcję Moje Zgłoszenia i wybraniu odpowiedniego numeru zgłoszenia można uzupełnić informacje.
Co oznacza status zgłoszenia?
Jest to informacja o etapie procesu usuwania wysypiska. W aplikacji przyjęto następujące statusy zgłoszeń: oczekuje na akceptację – zgłoszenie trafiło do moderatorów aplikacji i oczekuje na ich akceptację, przesłane do gminy – zgłoszenie trafiło do odpowiedniej gminy, przyjęte – gmina potwierdziła przyjęcia zgłoszenia do realizacji; w realizacji – gmina potwierdziła rozpoczęcie realizacji; odrzucone - gmina nie znalazła wysypiska połączone - inny użytkownik już zgłosił to wysypisko, kolejne zgłoszenie zostało z nim połączone zrealizowane – gmina poinformowała o posprzątaniu terenu; po akceptacji moderatorów aplikacji zgłoszenie zostało zamknięte zamknięte – zakończono obsługę wraz z informacją o trybie zamknięcia.
Co zrobić jeżeli zgłoszenie zostało zamknięte, a w rzeczywistości wysypisko dalej istnieje?
Przyczyn może być kilka. Przyczyna pierwsza - gmina posprzątała teren lecz ponownie został zanieczyszczony - należy wówczas zrobić kolejne zgłoszenie w aplikacji. Przypadek kolejny - zgłoszenie zostało zamknięte, ponieważ gmina zgłosiła jego uporządkowanie, a zgłaszający w przewidzianym w systemie terminie 14 dni nie zgłosił do tego zastrzeżeń - należy wówczas zrobić kolejne zgłoszenie w aplikacji. Inna opcja - zgłoszenie zostało zamknięte ze względów formalnych ponieważ nie spełniało kryteriów „dzikiego wysypiska” lub prowadzone jest postępowanie administracyjne lub sądowe lub wyczerpano możliwości działań - mimo wielokrotnych monitów gmina nie przekazuje informacji czy wysypisko zostało usunięte i jednocześnie nie ma odzewu ze strony zgłaszającego czy problem jest aktualny - w takiej sytuacji niezasadne jest kolejne zgłoszenie.
Jaka jest rola Fundacji BOŚ?
Fundacja BOŚ: wspiera zgłaszających dzikie wysypiska, zarządza aplikacją, stroną www oraz panelem administracyjnym systemu, w tym pełni rolę moderatora, przesyła do samorządów zgłoszenia, a w przypadku braku reakcji - monity, informuje o różnych aspektach prawnych i formalnych dotyczących usuwania dzikich wysypisk. Działania Fundacji prowadzone są wyłącznie w odniesieniu do zgłoszeń, które wpłynęły poprzez aplikację BrudnoTu.