O aplikacji

Jeżeli zauważysz w miejscu publicznym dzikie wysypisko zgłoś je w aplikacji mobilnej BrudnoTu.

Aplikację mobilną BrudnoTu można pobrać bezpłatnie ze sklepu GOOGLE PLAY.

Po zainstalowaniu aplikacji w Twoim telefonie możesz przeglądać listę zgłoszeń wykonanych przez innych oraz przeglądać je na mapie.

Dodanie Twojego pierwszego zgłoszenia wymaga zarejestrowania się w systemie. Możesz to zrobić poprzez:

 • adres e-mail oraz własne hasło (zarejestrowanie wymaga podania danych (imię, nazwisko, e-mail oraz hasło)
 • konto na Facebook
 • konto Google.

Przy następnych zgłoszeniach lub dodawaniu komentarzy wystarczy, że się zalogujesz zgodnie z wybraną poprzednio opcją.

W każdym przypadku system wymaga Twojej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Jak działa aplikacja?

 • Po wejściu do aplikacji i kliknięciu w przycisk "dodaj zgłoszenie" na ekranie pojawi się okno umożliwiające wprowadzenie opisu oraz zamieszczenie od 1 do 3 zdjęć wykonanych w trakcie zgłaszania (okienka z oznaczeniem "+"). Można również zamieścić zdjęcia wykonane wcześniej. Istotne jest by zgłoszenie zostało wysłane w miejscu zlokalizowania wysypiska – pozwoli to na jego automatyczną lokalizację. Po naciśnięciu przycisku "dodaj zgłoszenie", który umieszczony jest poniżej zdjęć, zgłoszenie zostanie przesłane automatycznie do właściwego samorządu i jednostki, która w jego imieniu odpowiada za usuwanie odpadów oraz systemu Fundacji BOŚ. Otrzymasz powiadomienie potwierdzające zarejestrowanie zgłoszenia w systemie wraz z nadanym mu numerem.
 • Jeżeli chcesz sprawdzić czy znalezione przez Ciebie wysypisko nie zostało wcześniej zgłoszone kliknij w "mapę zgłoszeń". Na mapie zobaczysz wszystkie zgłoszenia z okolicy, w której aktualnie się znajdujesz. Wędrując "palcem po mapie" możesz zobaczyć również zgłoszenia z innych regionów.
 • Wchodząc w menu aplikacji (lewy górny róg ekranu), możesz wybrać m.in. opcje wyświetlania informacji o zgłoszeniach wszystkich lub zgłoszonych przez Ciebie. Na pasku Lista zgłoszeń poszczególne ikony pozwalają na wybór zgłoszeń wg statusów (zgłoszenia oczekujące na przyjęcie do realizacji, w trakcie realizacji, zrealizowane, zamknięte) oraz wyświetlenie poszczególnych grup zgłoszeń na mapie. Możesz również zobaczyć szersze informacje dotyczące poszczególnych zgłoszeń, łącznie z komentarzami zgłaszających, gmin oraz moderatora systemu – czyli przedstawiciela Fundacji BOŚ.

Co dalej z Twoim zgłoszeniem?

 • Jednostka samorządu będąca gospodarzem terenu, na którym zostało zlokalizowane wysypisko powinna, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podjąć działania niezbędne do jego usunięcia.
 • Oczekujemy, że gmina będzie informować o postępie prac (o aktualnym statusie) wprowadzając informacje do systemu BrudnoTu.
 • Jeżeli w trakcie obsługi zgłoszenia chcesz uzupełnić informacje o zgłoszeniu - masz taką możliwość - dodajesz komentarz do zgłoszenia lub dodatkowe zdjęcia.
 • Dostaniesz powiadomienie z aplikacji, gdy Twoje zgłoszenie zmieni status, w szczególności gdy zostanie przyjęte do realizacji, rozpocznie się usuwanie wysypiska lub gmina zakończy działania. Jeżeli samorząd poinformuje, że wysypisko zostało uprzątnięte a Twoim zdaniem nie zgadza się to ze stanem faktycznym, w ciągu 14 dni możesz zgłosić zastrzeżenia. Jeśli nie wpłyną one do administratora systemu, po tym terminie zgłoszenie zostanie zamknięte. Jeżeli w tym samym miejscu pojawi się ponownie wysypisko, należy dokonać nowego zgłoszenia.

Jaka jest rola Fundacji BOŚ?

 • Wspieranie zgłaszających dzikie wysypiska.
 • Zarządzanie aplikacją, stroną www oraz panelem administracyjnym systemu, w tym pełnienie roli moderatora.
 • Przesyłanie do samorządów zgłoszeń, a w przypadku braku reakcji - monitów.
 • Informowanie o różnych aspektach prawnych i formalnych dotyczących usuwania dzikich wysypisk.
 • Fundacja zastrzega sobie możliwość zamknięcia zgłoszenia mimo, że nie mamy informacji o jego usunięciu jeżeli:
  • przedmiot zgłoszenia nie ma charakteru dzikiego wysypiska;
  • prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie;
  • wyczerpano możliwości działań - mimo wielokrotnych monitów gmina nie przekazuje informacji czy wysypisko zostało usunięte i jednocześnie nie ma odzewu ze strony zgłaszającego czy problem jest aktualny;
  • wystąpiły inne przesłanki formalno-prawne do zamknięcia zgłoszenia.
 • Działania Fundacji prowadzone są wyłącznie w odniesieniu do zgłoszeń, które wpłynęły poprzez aplikację BrudnoTu.